Dating in ee site www newgrounds com dating sim

Ferratum tegutseb rohkem kui 18 riigis kiirlaenutoodete pakkujana.Kuna erinevates riikides oli ettevõttel hulgaliselt erinevaid veebikeskkondi, kasutusel oli mitmeid eri tarkvaralahendusi ning puudus ühtne platvorm, tekkis ettevõttel vajadus lahendada probleem läbi standardiseerimise.Sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsisime põhjalikult konkureeriva toote kasutusmugavust ja funktsionaalseid võimalusi.Analüüsist selgus, et konkureeriv toode on liialt staatiline ja ei andnud piisavalt tagasisidet tehtud valikutest.Uus lahendus aitab kliendil eristuda konkurentidest ja jääda silma tiheda konkurentsiga tegevusvaldkonnas, võimaldab kiiresti navigeerida erinevate toodete vahel ning ühes vaates vaadata kõiki tooteid.Tooteinfo on nüüd oluliselt ülevaatlikumalt esitletud ning leht on optimeeritud päringute saamisele.Koostöös SEB-ga alustasime 2011 aastal Drupal 7 platvormi väljatöötamist, eesmärgiga võtta see ühise platvormina kasutada ka teistes Balti riikides.

Olemasolev koduleht ei olnud mobiilisõbralik, ega külastajatele mugav kasutada - neil oli raske orienteeruda suures kaubavalikus ning avastada enda jaoks sobivaid tooteid.Uue platvormi väljatöötamisel pöörasime olulist rõhku: Bisnode Estonia uus lansseeritav toode (sihtgrupid.ee) koondab enamiku tegutsevatest ettevõtetest Eestis, Lätis ja Leedus ning võimaldab mitmesuguseid valikutingimusi kombineerides koostada erinevaid sihtgruppe.Huvipakkuvate firmade andmed saab laadida oma arvutisse txt või csv failina - neid saab kasutada oma kliendibaasi täiendamiseks, müügitööks, kampaaniate korraldamiseks või turunduses.Uuringu tulemusi ja seniseid kogemusi arvesse võttes, disainisime Flex Sülearvutikeskusele uue veebilahenduse prototüübi ning kirjeldasime detailselt infosüsteemile esitatavad funktsionaalsed- ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis on sisendiks graafilise kujunduse- ja programmeerimistöödele.Draamateater on suurima publiku arvuga Eesti rahvusteater.

Search for dating in ee:

dating in ee-33dating in ee-16dating in ee-24dating in ee-86

Eesmärgiks oli disainida konkureeriv veebilahendus juba turul oleva lahenduse kõrvale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating in ee”

  1. Other chat options you can try out include Cam4 Chat which is like random chat except you are connected with 4 strangers at once and Chat Rooms which allow you to connect with people based on interests.