Julius dembinski

W Opalenicy członkiem Rady Ludowej zostaje miejscowy proboszcz, ks.

Mieczysław Chudziński, organizując dla opalenickiej kompanii aprowizację i pomoc medyczną.

Dudziński ukrywa się przed Grenzschutzem, potajemnie wyjeżdża do Berlina i tu ujawnia w styczniu 1919 r. Powraca do Nowego Kramska, cały czas optując za Polską, urządza nawet strajk szkolny w obronie polszczyzny, w czerwcu 1920 r.

demonstruje przed Międzynarodową Komisją Graniczną. Nic z tego, szykany niemieckie zmuszają go do opuszczenia ojczystej ziemi w 1921 roku.

Cztery dni później ludność ogłasza, że Wysoka należy do Polski, po czym powstaje Rada Ludowa, a ksiądz zostaje wybrany na delegata do Sejmu Dzielnicowego.

Gdy 4 stycznia Heimatschutz opanowuje Wysoką, aresztuje ks. Ten jednak ucieka, choć nie unika jeszcze dwukrotnego aresztowania i więzienia w Pile.

dziękczynną i jako jedyny delegat z powiatu zostaje wybrany na Sejm Dzielnicowy.

Rynarzewskie wspomnienia opisał w książeczce „Miasteczko nad frontem” (Poznań 1929). To właśnie Komisariat ogłasza 8 stycznia 1919 r., że przejmuje władzę na terenach wyzwolonych przez Powstanie, zaś jego członkowie sprawują administrację Wielkopolski aż do sierpnia. Sejm wyłania Naczelną Radę Ludową, zaś ta – sześcioosobowy Komisariat z udziałem Adamskiego.Władysława Czarneckiego, podejrzewając go o ujawnienie planu odbicia Kopanicy z rąk powstańczych.Duchowny ucieka, nie pomaga nagroda za zbiega w wysokości 2 tysięcy marek.

Search for Julius dembinski:

Julius dembinski-31Julius dembinski-35

Głównym organizatorem Powstania w Babimojskiem jest proboszcz z Nowego Kramska, ks. Zwołuje 24 listopada dwa tysiące ludzi na wiec w Babimoście, który kończy się przesłaniem Naczelnej Radzie Ludowej apelu o przyłączenie tego powiatu do Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Julius dembinski”